2013-07-30

LFPK Zielona Góra

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Zielonej Górze.