2013-07-16

BZ WBK SA

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła status ratingu kredytowego nadanego Bankowi Zachodniemu WBK (na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną) z niepublicznego na publiczny.

EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego BZ WBK w sposób ciągły od 2007 roku. Od kwietnia 2011 roku, kiedy bank został wykluczony ze składu indeksu giełdowego WIG20, rating BZ WBK był ratingiem niepublicznym i dostępny był jedynie w formie subskrypcji w ramach ratingowej oceny ryzyka kredytowego 30 największych banków w Polsce, prowadzonej przez EuroRating.

W związku z ponownym włączeniem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Banku Zachodniego WBK do indeksu WIG20, agencja ratingowa EuroRating zdecydowała o wznowieniu bezpłatnej publikacji ratingu kredytowego przyznawanego temu bankowi.

Informacje o aktualnym poziomie ratingu BZ WBK będą odtąd publikowane przez EuroRating, podobnie jak ratingi innych spółek zgrupowanych w indeksie największych spółek giełdowych, bezpłatnie w ogólnodostępnej części serwisu internetowego agencji.