2013-06-07

GTC SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Globe Trade Centre S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.