2013-06-10

BFPK Bydgoszcz

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bydgoskiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.