2013-05-23

WMFPK Działdowo

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Warmińsko-Mazurskiemu Funduszowi „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie.