2013-05-14

TP SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Telekomunikacja Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.