2013-05-23

Bank Pekao SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao SA. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.