2013-04-12

Poręczenia Kredytowe Warszawa

W związku z wygaśnięciem umowy o świadczenie usługi ratingowej oceny ryzyka kredytowego agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej funduszu poręczeniowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i wycofała rating kredytowy nadany Funduszowi.