2013-04-26

LFPK Zielona Góra

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Lubuskiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.