2013-04-03

GTC SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Globe Trade Centre S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.