2013-03-15

TVN SA

Agencja ratingowa EuroRating potwierdziła rating kredytowy nadany spółce TVN S.A. na poziomie BB. Jednocześnie EuroRating zaprzestaje z dniem 15.03.2013 r. prowadzenia ratingowej oceny ryzyka kredytowego TVN S.A. i wycofuje nadany spółce rating.

Zakończenie prowadzenia ratingowej oceny ryzyka kredytowego TVN S.A. związane jest z wycofaniem tej spółki przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po sesji z dnia 15.03.2013 r. ze składu indeksu WIG20.