2013-02-01

Bank Pekao SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła nadzwyczajną weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został obniżony z poziomu A do A-. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jako główną przyczynę obniżenia ratingu EuroRating wskazuje sprzedaż 23,9 mln (tj. 9,1 proc.) akcji Banku Pekao SA przez jego głównego udziałowca – włoską grupę UniCredit SpA. W ocenie agencji niespodziewane zmniejszenie zaangażowania kapitałowego w polskim banku stoi w sprzeczności z przeprowadzaną w ostatnim czasie integracją wizerunkową Banku Pekao SA z jego strategicznym udziałowcem.

Pomimo zachowania przez UniCredit pakietu kontrolnego (50,1 proc.) akcji Banku Pekao SA przeprowadzona transakcja wpływa negatywnie na szacunek agencji prawdopodobieństwa wsparcia polskiego banku przez włoskiego inwestora strategicznego, które obecnie oceniane jest jako relatywnie niskie.

Jednocześnie EuroRating podkreśla, iż Bank Pekao SA finansuje działalność operacyjną z własnych źródeł i nie jest uzależniony od finansowania od głównego akcjonariusza. Agencja pozytywnie ocenia bardzo silną i stabilną pozycję rynkową, a także dobry poziom wyposażenia w kapitał własny oraz stosunkowo wysoką rentowność banku.

Obecny rating Banku Pekao SA odzwierciedla samodzielną siłę finansową i własny profil kredytowy banku. Agencja zaznacza jednak, iż m.in. z uwagi na zwiększoną integrację wizerunkową z włoską grupą UniCredit, ocena wiarygodności polskiego banku może podlegać presji w przypadku ewentualnego wystąpienia problemów finansowych inwestora strategicznego.