2012-10-25

TFPK Toruń

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Toruniu.