2012-10-10

KPFPK Toruń

W związku z wygaśnięciem umowy o świadczenie usługi ratingowej oceny ryzyka kredytowego Agencja Ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu i wycofała rating kredytowy nadany Funduszowi.