2012-10-29

FPK Jelenia Góra

W związku z wygaśnięciem umowy o świadczenie usługi ratingowej oceny ryzyka kredytowego Agencja Ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i wycofała rating kredytowy nadany Funduszowi.