2012-09-14

Credit quality of Polish issuers - conference (London)

Dr Mirosław Bajda, Prezes Zarządu agencji ratingowej EuroRating, reprezentował Polskę na międzynarodowej konferencji poświęconej rozwojowi rynków papierów dłużnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zorganizowanej przez agencję informacyjną Cbonds. Dr Bajda wygłosił prelekcję pt. "Credit quality of Polish issuers and its reflection in the system of international and domestic ratings". Konferencja odbyła się w Londynie w dniach 13-14. września 2012 r.