2012-09-26

Boryszew SA

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Boryszew S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.