2012-09-17

BFPK Bydgoszcz

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Bydgoszczy.