2012-08-24

Bank Pekao SA

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.