2012-05-16

Metody oceny zdolności kredytowej - szkolenie

Dyrektor Generalny Agencji Ratingowej EuroRating – dr Mirosław Bajda wygłosił prelekcję pt. „Kluczowe czynniki zewnętrzne kształtujące sytuację finansową firm” na szkoleniu „Metody oceny zdolności kredytowej klientów korporacyjnych” zorganizowanym przez firmę MM Conferences S.A. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele instytucji finansowych.