2012-05-14

KPFPK Toruń

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Toruniu.