2012-03-28

TVN SA

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce TVN S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą negatywną.