2012-03-19

Synthos SA

Agencja Ratingowa EuroRating nadała spółce Synthos S.A. rating kredytowy na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zainicjowanie przez EuroRating prowadzenia oceny ryzyka kredytowego Synthos S.A. związane jest z włączeniem tej spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych z dniem 19.03.2012 r. w skład indeksu największych spółek giełdowych WIG20.

EuroRating pozytywnie ocenia utrzymywanie przez Synthos bezpiecznej struktury finansowania oraz niskie w ostatnich latach zadłużenie netto. Do czynników korzystnie wpływających na ocenę ryzyka kredytowego spółki agencja zalicza także obecną bardzo wysoką płynność finansową, a także duży wzrost rentowności grupy Synthos, jaki nastąpił w ciągu ostatnich dwóch lat.

Do najistotniejszych czynników ryzyka zaliczona została natomiast stosunkowo mała dywersyfikacja produktowa, a także duża wrażliwość spółki na wahania rynkowych cen surowców oraz wytwarzanych produktów.