2012-03-22

PFPK Rzeszów

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Rzeszowie.