2012-03-31

PFPK Rzeszów

W związku z wygaśnięciem umowy o świadczenie usługi ratingowej oceny ryzyka kredytowego Agencja Ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie i wycofała rating kredytowy nadany Funduszowi.