2012-03-16

Getin Holding SA

Agencja ratingowa EuroRating zaprzestaje z dniem 16.03.2012 r. prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółki Getin Holding S.A. Dotychczasowy rating spółki na poziomie BB z perspektywą stabilną zostaje wycofany.

EuroRating kończy przyznawanie ratingu Getin Holding S.A. w związku z wycofaniem spółki przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po sesji w dniu 16.03.2012 r. z listy spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Agencja prowadziła ocenę ratingową Getin Holding S.A. w sposób ciągły od marca 2008 roku.