2012-01-18

Poręczenia Kredytowe Warszawa

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.oz siedzibą w Warszawie.