2012-01-31

BFPK Bydgoszcz

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Bydgoszczy.