Sierpień 2011

2011-08-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemuDolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2011-08-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce TVN S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki TVN S.A. »

 

2011-08-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemuFundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2011-08-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO BP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku PKO BP S.A. »

 

2011-08-23

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki PKN Orlen S.A. »

 

2011-08-19

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BRE Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku BRE Bank S.A. »

 

2011-08-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Pekao S.A. »

 

2011-08-05

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Telekomunikacja Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Telekomunikacja Polska S.A. »

 

Zobacz zestawienie wszystkich ratingów publicznych Agencji Ratingowej EuroRating »