Lipiec 2011

2011-07-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemuKujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

2011-07-20

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemuPoznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2011-07-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemuToruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2011-07-07

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemuSamorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2011-07-05

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemuPomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

2011-07-01

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego spółki PBG S.A. ze stabilnej na negatywną. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB.

Pogorszenie postrzegania przez agencję perspektyw oceny ryzyka kredytowego PBG związane jest z ogłoszonym przez spółkę zamiarem zakupu większościowego pakietu akcji Rafako S.A. Zakup 66% akcji raciborskiego producenta kotłów energetycznych za kwotę ok. 700 mln zł PBG chce sfinansować w trzech czwartych kredytem bankowym.

EuroRating wskazuje, że duże przejęcie finansowane głównie kapitałem obcym, wpłynie na pogorszenie struktury pasywów PBG, a istotny wzrost zadłużenia odsetkowego oznaczać będzie ponoszenie przez spółkę znacznie wyższych kosztów finansowych.

Według agencji przejęcie Rafako i uwzględnienie tej spółki w skonsolidowanych wynikach grupy PBG – m.in. ze względu na wysoką premię, jaką za akcje Rafako zamierza zapłacić PBG – nie będzie w stanie w pełni skompensować wzrostu kosztów finansowych. W rezultacie, zdaniem agencji EuroRating, transakcja ta może skutkować – przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej – również obniżeniem poziomu rentowności grupy PBG.

Agencja zaznacza, że wpływ planowanej transakcji przejęcia Rafako S.A. na poziom ratingu PBG uzależniony będzie m.in. od terminu jej przeprowadzenia oraz ostatecznych warunków finansowych, a także od działań PBG związanych z innymi aktywami grupy.

Zobacz historię ratingu spółki PBG S.A. »

 

2011-07-01

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemuFundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

Zobacz zestawienie wszystkich ratingów publicznych Agencji Ratingowej EuroRating »