Czerwiec 2010

2010-06-29

Agencja Ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy spółki Getin Holding SA do BB z BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Według agencji EuroRating na wzrost ryzyka kredytowego grupy Getin Holding nadal istotny wpływ ma dynamiczny wzrost skali działalności spółek z grupy przy jednoczesnym znacznie wolniejszym wzroście wartości kapitałów własnych. W rezultacie stale rośnie udział kapitału obcego w finansowaniu działalności całego holdingu.

EuroRating wskazuje, że niedawne połączenie Getin Banku oraz Noble Banku nie wpłynęło na poprawę struktury finansowania banku, który jest głównym aktywem Grupy Getin Holding. Getin Noble Bank finansując szybko rosnącą akcję kredytową jest w coraz większym stopniu uzależniony od pozyskiwania depozytów od klientów. Wysoki koszt tego źródła finansowania może przy tym zdaniem agencji negatywnie rzutować na rentowność banku.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza także wysoką i nadal rosnącą ekspozycję Getin Noble Banku na długoterminowe kredyty hipoteczne, z których duża część denominowana jest w walutach obcych. Ponieważ kredyty te finansowane są głównie relatywnie krótkoterminowymi depozytami w złotych, bank charakteryzuje się jednocześnie dużą tzw. luką terminową bilansu (tj. niedopasowaniem terminów zapadalności aktywów i pasywów) oraz istotnym ryzykiem refinansowania pozycji walutowej.

Obserwowane w ciągu ostatnich miesięcy osłabienie polskiej waluty wywierać będzie przy tym presję na finansowanie rosnącego (w przeliczeniu na złote) portfela kredytów. W tym kontekście nie dojście do skutku sprzedaży posiadanych przez Getin Noble Bank akcji TU Europa (oferta publiczna ubezpieczyciela została odłożona w czasie) EuroRating zalicza do czynników negatywnych.

 

 

Zobacz historię ratingów spółki Getin Holding SA 

 

2010-06-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Cyfrowy Polsat SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingów spółki Cyfrowy Polsat SA »

 

2010-06-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuPoręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2010-06-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PGNiG SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingów spółki PGNiG SA »

 

2010-06-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuDolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2010-06-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PBG SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingów spółki PBG SA »

 

2010-06-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Asseco Poland SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingów spółki Asseco Poland SA »

 

2010-06-15

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuZachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

2010-06-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polska Grupa Energetyczna SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingów spółki PGE SA »

 

2010-06-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-MostostalSA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingów spółki Polimex-Mostostal SA »

 

2010-06-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-MostostalSA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingów spółki Polimex-Mostostal SA »

 

2010-06-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuPomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2010-06-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi PKO BP SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingów banku PKO BP SA »

 

2010-06-07

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi Pekao SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingów banku Pekao SA »

 

2010-06-02

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Globe Trade CentreSA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingów spółki GTC SA »

 

2010-06-01

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PKN Orlen SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingów spółki PKN Orlen SA 

 

Zobacz zestawienie wszystkich ratingów przyznanych przedsiębiorstwom przez EuroRating