Agencja ratingowa EuroRating

EuroRating jest działającą od 2007 roku w pełni niezależną agencją ratingową wyspecjalizowaną w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Pod względem liczby nadanych ratingów kredytowych EuroRating jest największą agencją ratingową na polskim rynku. Nasza działalność skupia się na rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jednakże oferujemy profesjonalne i wiarygodne ratingi kredytowe również przedsiębiorstwom i inwestorom działającym na innych rynkach.

EuroRating posiada formalną rejestrację jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA). 

Agencja ratingowa EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dyrektywa CRR).  Ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) nadawane przez EuroRating mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawianym przez inne agencje zarejestrowane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

więcej

Aktualności

2016-09-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Enea S.A.

Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2016-09-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Energa S.A.

Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2016-09-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Deutsche Bank Polska S.A.

Rating banku został obniżony z poziomu BBB- do BB+. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.

2016-09-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Alumetal S.A.

Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.