Agencja ratingowa EuroRating

EuroRating jest działającą od 2007 roku w pełni niezależną międzynarodową agencją ratingową wyspecjalizowaną w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Pod względem liczby nadanych ratingów kredytowych EuroRating jest największą agencją ratingową na polskim rynku. Oferujemy profesjonalne i wiarygodne ratingi kredytowe przedsiębiorstwom i inwestorom zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

EuroRating posiada formalną rejestrację jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA). 

Agencja ratingowa EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Rozporządzenie CRR).  Ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) nadawane przez EuroRating mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie (bez żadnych opłat) przez wszystkie instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawianym przez inne agencje zarejestrowane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

więcej

Aktualności

2018-11-14

Agencja ratingowa EuroRating kończy prowadzenie oceny ratingowej banku Deutsche Bank Polska S.A. oraz wycofuje z dniem 14.11.2018 r. nadany bankowi niezamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BB+ z perspektywą negatywną).

2018-11-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B- z perspektywą stabilną.

2018-11-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A.

Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2018-11-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A.

Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.