Agencja ratingowa EuroRating

EuroRating jest działającą od 2007 roku w pełni niezależną agencją ratingową wyspecjalizowaną w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Pod względem liczby nadanych ratingów kredytowych EuroRating jest największą agencją ratingową na polskim rynku. Nasza działalność skupia się na rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jednakże oferujemy profesjonalne i wiarygodne ratingi kredytowe również przedsiębiorstwom i inwestorom działającym na innych rynkach.

EuroRating posiada formalną rejestrację jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA). 

Agencja ratingowa EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Rozporządzenie CRR).  Ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) nadawane przez EuroRating mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawianym przez inne agencje zarejestrowane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

więcej

Aktualności

2017-12-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Rating został obniżony o jeden stopień z BB+ do BB, utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

2017-12-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Energa S.A.

Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

2017-12-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

Rating został podwyższony z B do B+, perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

2017-11-29

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A.

Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.